โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก : สาเหตุการเกิด

 

ต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ผลิตของเหลวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของน้ำอสุจิครับ  ซึ่งจะเป็นของเหลวข้นๆ  ต่อมลูกหมากจะอยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะในผู้ชายครับ  และทำงานโดยอาศัยฮอร์โมนเพศชายที่มีชื่อว่าเทสโทสเตอโรน (testosterone) ซึ่งสร้างมาจากอัณฑะครับ

ภาพนี้แสดงตำแหน่งของต่อมลูกหมากครับซึ่งก็คือส่วนที่ระบายสีชมพู (สดใส) จากรูปแสดงให้เห็นว่าต่อมลูกหมากจะอยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะในผู้ชายครับ

มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อย  แต่ก็เป็นโรคสามารถทำให้เกิดความกังวลในผู้ชายส่วนใหญ่ครับ  มะเร็งต่อมลูกหมากจะโตช้าๆ ในระยะเริ่มแรกจะไม่มีอาการจนกว่าจะเข้าสู่ระยะท้ายๆครับ  คนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากมักเสียชีวิตด้วยสาเหตุอื่นเสียก่อน เพราะเป็นมะเร็งที่โตช้า นั่นเองครับ

โชคดีครับมะเร็งต่อมลูกหมากถ้าพบในระยะเริ่มแรก ที่ยังไม่มีการแพร่กระจาย จะมีโอกาสรักษาหายขาดได้ครับ 

แต่มะเร็งจากต่อมลูกหมากก็สามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นได้ครับ เช่น แพร่กระจายไปยังกระดูก ปอด และต่อมน้ำเหลือง ซึ่งุถ้ามีการแพร่กระจายไปแล้วจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้  แม้ว่าโรคจะสามารถควบคุมได้เป็นระยะเวลาหลายปี  แต่เพราะว่ามะเร็งชนิดนี้โตช้าครับ  จึงทำให้สามารถมีชีวิตอยู่ได้อีกนานตั้งแต่5-10 ปีขึ้นไปครับ   หรือเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นเสียก่อน

สาเหตุของมะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งต่อมลูกหมากมักเกิดขึ้นในผู้สูงอายุครับ  ประมาณ 80%ของผู้ป่วย จะได้รับการวินิจฉัยที่อายุมากกว่า 65 ปี  มีเพียง 1% เท่านั้นที่พบในอายุน้อยกว่า 50ปี  

ผู้ชายที่มีญาติหรือบุคคลในครอบครัวเคยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจะมีโอกาสเป็นมากกว่าครับ  แต่ว่าอาหารก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่รับประทานเนื้อสัคว์ติดมันมากๆจะมีความเสี่ยงมากที่จะทำให้เกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก เช่นประเทศในโซนยุโรปและอเมริกาครับ 

อาหารที่มีไขมันและโคเลสเตอรอลสูงจะเพิ่มการสร้างฮอร์โมนเทสโทสตอโรนครับ  และฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนก็จะเร่งให้เกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากขึ้นครับ  ดังนั้น การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง ก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งต่อมลูกหมากครับ

ความเสี่ยงอื่นๆ เช่นการรับประทานอาหารที่ไหม้เกรียม  การทำงานในโรงงานแบตเตอรี่  โรงงานที่ผลิตยาง และการทำงานที่ได้รับสารแคดเมี่ยมเป็นประจำก็จะเสี่ยงสูงขึ้น

สาเหตุอื่นๆเช่น ความถี่ของการมีเพศสัมพันธ์  การทำหมัน การช่วยตัวเองบ่อยๆ  การเป็นหมัน  การขลิบ  การดื่มเหล้าและการสูบบุหรี่  การติดเชื้อ  โรคต่อมลูกหมากโต  ณ ขณะนี้ยังไม่พบว่ามีผลที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากครับ

This entry was posted in มะเร็งต่อมลูกหมาก. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>