อาการระยะเริ่มต้นของการติดเชื้อ HIV และ เอดส์

อาการเริ่มต้นของการติดเชื้อ HIV หรือโรคเอดส์นั้นขึ้นกับระยะของโรค  ในช่วงเริ่มต้นของการติดเชื้อ HIV นั้นจะมีอาการไข้ต่ำๆและมีต่อมน้ำเหลืองโต  อาการไข้ต่ำๆนั้นอาจะเกิดขึ้นเป็นระยะเวลา 2-6 สัปดาห์ภายหลังการติดเชื้อ ซึ่งอาการนี้ไม่จำเพาะเจาะจงเฉพาะกับการติดเชื้อ HIV เท่านั้น สามารถพบในโรคอื่นๆได้เช่นกัน   แม้ว่าถ้าคุณจะไม่มีอาการเหล่านี้จนกระทั่งในหลายๆปีต่อมา  คุณก็ยังสามารถแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นได้อีก

เมื่อร่างกายได้รับเชื้อ HIV  ภูมิคุ้มกันในร่างกายก็จะเริ่มทำงาน  แม้ว่าถ้าคุณไม่มีอาการ  คุณก็ยังสามารถแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นได้  เซลล์ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันชนิด CD4 จะค่อยๆลดลงทีละน้อยๆอย่างช้าๆ  คุณอาจจะไม่มีอาการต่อมาในระยะเวลา 10 ปีแต่คุณจะเริ่มมีโรคติดเชื้อเข้ามาบ่อยมากขึ้นจากการที่ภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลง   คุณอาจจะมีอาการเช่นถ่ายเหลว  น้ำหนักลด  เหนื่อย  ไอ  ไข้  หรือน้ำหนักลดโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ

อาการที่รุนแรงมักจะเกิดขึ้นภายหลังจาก 10 ปีหลังจากที่ได้รับเชื้อเข้ามา  อาการเหล่านี้เป็นสัญญาณหนึ่งของโรคเอดส์ครับ  ซึ่งเอดส์หมายถึงมีหลักฐานของการติดเชื้อ HIV เช่น เจาะเลือดตรวจ anti-HIV แล้วพบว่าผลเลือดเป็นบวก  ร่วมกับมีอาการอื่นดังต่อไปนี้

-ระดับของ CD4 น้อยกว่า 200 เซลล์ต่อไมโครลิตร  หรือมีการติดเชื้อที่พบได้เฉพาะผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือบกพร่อง

เมื่อคุณเป็นเอดส์นั้นหมายถึงคุณจะเริ่มพบอาการที่แสดงว่าภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลงเป็นอย่างมาก  อาจะมีไข้  เหงื่อออกตอนกลางคืน  เป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์  อาจมีอาการไอแห้งหรือเหนื่อยได้  หรือพบว่าคุณมีผื่นขึ้นตามตัว อาจมีอาการตามัว หรือน้ำหนักลดลง  นั่นคืออาการเริ่มต้นของผู้ป่วยโรคเอดส์  

ในขณะที่โรคค่อยๆเป็นมากขึ้น  คุณอาจจะมีอาการแย่ลง  คุณอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งต่อมน้ำเหลือง แม้ว่าจะมีวิธีการรักษาแต่ก็ให้คิดว่าก็เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อ HIV ได้เช่นกัน

อาการของการติดเชื้อ HIV ในเด็กได้แก่

  • น้ำหนักไม่ขึ้น
  • เด็กโตช้า
  • มีการติดเชื้อบ่อยๆ
  • การติดเชื้อบางอย่างมีอาการรุนแรงกว่าในเด็กปกติ เช่น ปอดอักเสบ การติดเชื้อทอลซิลอักเสบ

เด็กมีเกิดโดยได้รับการติดเชื้อ HIV จากมารดาสามารถเริ่มการรักษาได้ครับ  แต่ว่าบ่อยครั้งที่พ่อหรือแม่เสียชีวิตก่อนจากการติดเชื้อ HIV หรือป่วยจนไม่สามารถดูแลเด็กได้ครับ

This entry was posted in อื่นๆ ไม่เข้าพวก, เอดส์. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>