ความดันโลหิตสูง : โรคที่ทำให้หัวใจทำงานหนักคืออะไร

ความดันโลหิตสูง คืออะไร

ความดันโลหิตสูงเป็นแรงดันที่เลือดกระแทกต่อผนังหลอดเลือดครับ  หัวใจทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกาย  ถ้าคุณมีความดันโลหิตสูงจะเป็นอันตรายครับเพราะว่าจะทำให้หัวใจทำงานหนักในการสูบฉีดเลือด เนื่องจากหัวใจต้องทำงานต้านกับความดันที่สูงขึ้น  และทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัวและนำไปสู่โรคหัวใจล้มเหลวได้ครับ

ความดันปกติ มีอยู่ 2 ตัวครับ ตัวบน กับตัวล่าง  ตัวบนจะบอกความดันโลหิต ณ ขณะหัวใจบีบตัว  ส่วนตัวล่างจะบอกความดันโลหิต ณ ขณะหัวใจคลายตัว 

 • ความดันโลหิตที่ปกติจะไม่เกิน 120/80 มิลลิเมตรปรอท
 • เสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง   120-139/80-89
 • ความดันโลหิตสูงความรุนแรงปานกลางจะอยู่ที่ 140-159/90-99
 • ความดันโลหิตสูงความรุนแรงมากจะอยู่ที่  มากกว่า160/มากกว่า100

ดังนั้นใครก็ตามที่มีความดันโลหิตมากกว่าปกติ ให้ไปพบแพทย์ครับ เพื่อทำการควบคุมความดันลงมาให้อยู่ในระดับปกติ

สาเหตุของความดันโลหิตสูง

สาเหตุที่แท้จริงนั้นยังไม่ทราบครับ แต่ว่ามีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงได้แก่

 • การสูบบุหรี่
 • น้ำหนักเกิน / ความอ้วน
 • ขาดการออกกำลังกาย
 • รับประทานโซเดียม เกลือ ผลชูรส ซอสปรุงรส มากเกินไป
 • ความเครียด
 • การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์
 • อายุมาก
 • พันธุกรรม
 • คนในครอบครัวเป็นโรคความดันโลหิตสูง
 • โรคไตวายเรื้อรัง
 • โรคไทรอยด์และต่อมหมวกไต

อาการของโรคความดันโลหิตสูง
โดยทั่วไปจะไม่มีอาการครับ ดังนั้น 1/3ของผู้ป่วยจะไม่ทราบว่าตัวเองเป็น  ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวัดความดันโลหิตครับ

ถ้าคุณมีความดันโลหิตสูงมากอาจจะมีอาการอื่นๆที่คุณต้องมองหา ได้แก่

 • ปวดศีรษะ
 • สับสน มึนงง
 • เจ็บหน้าอก
 • ตาพร่ามัว
 • ใจสั่น หัวใจบีบตัวไม่เป็นจังหวะ
 • มีเลือดในปัสสาวะ หรือปัสสาวะเป็นสีแดง

ใครที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง

 • มีคนในครอบครัวเป็นโรคความดันโลหิต
 • สูบบุหรี่
 • หญิงตั้งครรภ์
 • รับประทานยาคุมกำเนิด
 • อ้วน น้ำหนักเกิน
 • ไม่ออกกำลังกาย
 • ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์อย่างหนัก
 • รับประทานอาหารที่มีไขมันและเกลือมาก

การวินิจฉัยความดันโลหิตสูง
แพทย์จะวัดความดันโลหิตด้วย เครื่องวัดความดัน ซึ่งจะประกอบไปด้วย หูฟังสำหรับแพทย์  ลูกยางบีบลม  และลูกโป่งที่ใช้พันรอบแขน  ถ้าคุณมีเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล ผมไม่แนะนำนะครับ เนื่องจากความแม่นยำค่อนข้างน้อยกว่าวัดโดยเครื่องมือวัดความดันแบบที่แพทย์ใช้

คุณอาจหาซื้อเอาได้ครับ และขอให้แพทย์หรือพยาบาลสอนให้คุณวัดความดันโลหิตเองที่บ้านก็ได้ครับ

ผมแนะนำให้วัดความดันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งครับ ในกรณีที่คุณยังไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูง

ทำไมเราต้องรักษาโรคความดันโลหิต

ความดันโลหิตมีภาวะแทรกซ้อน ที่สามารถทำลายผนังหัวใจและผนังหลอดเลือด และทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้แก่

 • อัมพฤต
 • หัวใจล้มเหลว
 • ไตวาย
 • ตาพร่ามัว

การรักษาโรคความดันโลหิตสูง
โรคความดันโลหิคสูงรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับ และโดยการใช้ยา  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทำได้โดยการลดน้ำหนัก  หยุดสูบบุหรี่  รับประทานอาหารที่จำกัดเกลือและไขมัน  รับประทานผักและผลไม้ซึ่งมีใยอาหาร และออกกำลังกายครับ

ยาที่ใช้ควบคุมความดันโลหิตก็มีหลายกลุ่มครับ  ซึ่งยาลดความดันจะปรับเปลี่ยนไปตามเฉพาะแต่ละคน  ขึ้นกับสภาพร่างกาย โรคประจำตัว  และสาเหตุที่ทำให้เกิดความดันครับ  ซึ่งมีอยู่หลายกลุ่ม เช่น hydrochlorothiazide, Enalapril, Propanolol, Atenolol , Amlodipine เป็นต้น

This entry was posted in ความดันโลหิตสูง. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>