โปแตสเซียมในเลือดต่ำ (Hypokalemia) เมื่อมีระดับโปแตสเซียมในเลือดต่ำจนเกินไป

เป็นภาวะที่มีระดับของโปแตสเซียมในเลือดต่ำครับ ซึ่งเกิดได้จากหลายๆสาเหตุ

สาเหตุ

โปแตสเซียมจะมีอยู่มากในเซลล์ครับ คุณก็จะได้รับโปแตสเซียมจากอาหาร  และไตก็จะขับโปแตสเซียมส่วนเกินออกจากร่างกาย

ภาวะโปแตสเซียมในเลือดต่ำจะเกิดขึ้นเมื่อมีปริมาณโปแตสเซียมในเลือดมีน้อยเกินไป

สาเหตุมีได้ดังต่อไปนี้ครับ

 • ยา เช่น Amphotericin B , Gentamicin
 • ยาขับปัสสาวะ
 • ถ่ายเหลว หรือมีการใช้ยาถ่ายมากเกินไป
 • โรคบางชนิดที่มีผลต่อการขับโปแตสเซียมออกทางปัสสาวะ เช่น  มีระดับฮอร์โมนอัลโดสเตอโรนมากเกินไป 
 • การใช้ผลิตภัณฑ์บางชนิดเช่น ชา  ยาสูบ
 • อาเจียนมากเกินไป
 • ได้รับโปแตสเซียมจากอาหารน้อยเกินไป

อาการ

ถ้าโปแตสเซียมในเลือดต่ำเล็กน้อยก็จะไม่มีอาการ แต่ถ้าต่ำมากก็จะมีอาการดังต่อไปนี้ครับ

 • หัวใจบีบตัวผิดจังหวะ
 • ท้องผูก
 • แขนขาอ่อนแรง ขยับไม่ได้

การตรวจวินิจฉัย

แพทย์จะเจาะเลือดครับ เพื่อวัดระดับของโปแตสเซียมในเลือด

การตรวจอื่นๆ

 • การวัดระดับออกซิเจนจากหลอดเลือดแดง
 • การวัดการทำงานของไต
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • การเจาะตรวจระดับน้ำตาลในเลือด  แมกนีเซียม  แคลเซียม  ฮอร์โมนไทรอยด์ 
 • บางครั้งถ้ามีข้อบ่งชี้ก็จะเจาะตรวจวัดระดับฮอร์โมนอัลโดสเตอโรนด้วยครับ

การรักษา

ถ้าโปแตสเซียมในเลือดต่ำน้อยๆ ก็อาจให้โปแตสเซียมเสริมรับประทานครับ  แต่ถ้าต่ำมากก็อาจให้ผ่านน้ำเกลือ

ถ้าคุณจำเป็นต้องใช้ยาขับปัสสาวะ แพทย์ก็อาจเปลี่ยนยาขับปัสสาวะชนิดที่ไม่ขับโปแตสเซียม เช่น amiloride หรือ spironolactone

อีกประเภทหนึ่งที่ทำให้ระดับโปแตสเซียมในเลือดต่ำมากเกินไปเมื่อมีระดับของฮอร์โมนไทรอยด์สูงเกินไป การรักษาคือการให้ยาเพื่อลดระดับฮอร์โมนไทรอยด์ และเพิ่มระดับของโปแตสเซียมในเลือด

ถ้าระดับของโปแตสเซียมต่ำมากเกินไปและไม่ได้รับการรักษา ก็อาจเสียชีวิตได้ครับ

แหล่งของโปแตสเซียมจากอาหาร (ควรควบคุมในผู้ป่วยโรคไต)

กล้วย  นม  ส้ม  ถั่วต่าง  มะเขือเทศ

 

This entry was posted in อื่นๆ ไม่เข้าพวก. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>