ไตบวมน้ำข้างเดียว (Unilateral Hydronephrosis)

ไตบวมน้ำข้างเดียวเกิดจากการอุดกั้นทางเดินปัสสาวะครับ

สาเหตุ

ไตบวมน้ำเป็นภาวะที่เกิดจากโรคอื่นครับ ที่ไม่ใช่โรคของไต  โรคที่ทำให้เกิดไตบวมน้ำได้แก่

 • การอุดกั้นทางเดินปัสสาวะ
 • ปัสสาวะไหลย้อนจากกระเพาะปัสสาวะขึ้นไปยังไต
 • นิ่วในท่อทางเดินปัสสาวะ
 • การตั้งครรภ์ ก็สามารถทำให้ไตบวมน้ำได้ครับ

ภาพวาดครับ ไตบวมน้ำเกิดจากการอุดตันทางเดินปัสสาวะ ซึ่งจะไปเพิ่มความดันที่กรวยไต (ด้านขวาของรูป)  แล้วก็ไปกดเบียดการทำงานของไต

 

ภาพซ้ายแสดงไตที่ปกติ ส่วนภาพขวา แสดงไตที่มีการบวมน้ำซึ่งเกิดจากการอุดกั้นทางเดินปัสสาวะ เพิ่มความดันที่กรวยไต จนมีการกดเบียดเนื้อไตส่วนที่เหลือ

แสดงไตบวมน้ำ

อาการ

 • ปวดหลัง
 • คลำได้ก้อนในท้อง
 • คลื่นไส้อาเจียน
 • การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
 • ไข้
 • ปวดเวลาขับปัสสาวะ
 • ปัสสาวะบ่อย

บางครั้งก็จะไม่มีอาการ

การตรวจวินิจฉัย

โดยทั่วไปแล้วถ้าไตบวมน้ำข้างเดียวจะสามารถวินิจฉัยได้จาก

 • MRI (การตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า)
 • CT การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • อัลตราซาวน์ไต
 • การฉีดสารทึบรังสีเพื่อดูการทำงานของไต หรือ IVP (Intravenous Pyelogram)

การรักษา

การรักษาขึ้นกับสาเหตุครับ และความรุนแรง

 • การผ่าตัดนิ่ว หรือยิงคลื่นเสียงไปยังนิ่ว  ถ้าเกิดจากการอุดตันของนิ่วในท่อไต
 • การใส่สายระบายปัสสาวะ (Nephrostomy tube) เพื่อสร้างทางออกในกรณีที่เกิดการอุดตันทางเดินปัสสาวะ
 • ยาฆ่าเชื้อ ถ้ามีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

 

ถ้าไม่สามารถกำจัดสิ่งที่อุดตันภายในท่อปัสสาวะได้ เช่นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะหรือนิ่วที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถผ่าออกได้ แพทย์ก็อาจใช้วิธีใส่สายเข้าไปที่กรวยไตแล้วระบายปัสสาวะออกทางด้านหลังลงถุงเก็บปัสสาวะแทนที่จะลงไปที่กระเพาะปัสสาวะครับ

ถ้าคุณมีภาวะไตบวมน้ำอาจได้รับยาปฎิชีวนะเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะครับ

ภาวะแทรกซ้อน 

ไตบวมน้ำถ้าไม่ได้รับการรักษา จะสูญเสียการทำงานไปอย่างถาวรครับ และทำให้เกิดไตวายข้างเดียวกันนั้นได้

 

This entry was posted in ไตบวมน้ำ, ไตวาย. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>