อิสุกอิใส : โรคที่ทำให้เกิดตุ่มน้ำใสขึ้นตามตัว

วันนี้ขอเรื่องสั้นๆนะครับ พอดีไม่ค่อยมีเวลา

อิสุกอิใสเกิดจากเชื้อ Varicella ครับ เป็นเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดอาการคัน และเป็นผื่นขึ้นตามตัว  โดยปกติแล้วจะไม่มีอันตรายรุนแรงในเด็ก  แต่ในผู้หญ่อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ตรับ เช่นทำให้เกิดโรคปอดอักเสบได้

ใครก็ตามที่เคยเป็นอิสุกอิใสแล้วมักจะมีภูมิคุ้มกันโรคไปจนตลอดชีวิตครับ  นั่นคือคุณจะไม่เป็นอีก  อย่างไรก็ตามเชื้อไวรัสยังคงอยู่ในร่างกาย  ในยามที่ร่างกายอ่อนแอ ก็อาจกลับมามีอาการขึ้นใหม่ในภายหลังได้

เชื้อVaricella ที่ทำให้เกิดโรคอิสุกอิใสนั้น  ติดต่อจากแม่สู่ลูกในครรภ์ได้ครับ  และทำให้เกิดความผิดปกติของทารกในครรภ์ได้

เชื้อ Varicellaนั้นสามารถติดต่อได้ทางเสมหะและน้ำลาย  การใช้เสื้อผ้าร่วมกัน  หรือสำผัสน้ำเหลืองที่แตกออกจากตุ่มน้าใสจากผู้ป่วยครับ  โดยตัวโรคแล้วจะมีระยะติดต่อก่อนที่จะผื่นขึ้นเล็กน้อย และ 7 วันภายหลังจากมีผื่นขึ้น หรือจนกว่าผื่นจะแห้งจนตกสะเก็ดไปหมดแล้วครับ

This entry was posted in อิสุกอิใส. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>