เด็กคลอดก่อนกำหนด (Preterm Labour Pain) มีวิธีการรักษาอย่างไร

เด็กที่เกิดออกมาแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มครับ

 • คลอดก่อนกำหนด (อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์)
 • ครบกำหนดคลอด (อายุครรภ์ระหว่าง 37-42 สัปดาห์)
 • คลอดหลังกำหนด (อายุครรภ์มากกว่า 42 สัปดาห์)

ถ้าหญิงตั้งครรภ์คนใดคลอดเด็กก่อน 37 สัปดาห์ เรียกว่าคลอดก่อนกำหนดครับ สาเหตุนั้นยังไม่ทราบ  แต่ว่าเด็กครรภ์แฝดเป็นสาเหตุของการคลอดก่อนกำหนดประมาณ 15%

สาเหตุอื่นๆที่มีส่วนที่อาจทำให้คลอดก่อนกำหนดได้

 • เบาหวาน
 • โรคหัวใจ
 • โรคติดเชื้อ
 • โรคไต
 • ไม่ได้ฝากครรภ์
 • มารดาได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอ
 • ครรภ์เป็นพิษ หรือ มีความดันโลหิตสูงร่วมกับมีโปรตีนรั่วออกมาจากปัสสาวะภายหลังอายุครรภ์ 20 สัปดาห์ระหว่างการตั้งครรภ์
 • ติดสารเสพติด
 • มารดาอายุน้อย (น้อยกว่า 18 ปี)

หรือถ้ามีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ครับ

 • ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนด
 • รกเกาะต่ำ
 • ครรภ์ที่แล้วคลอดก่อนกำหนด
 • ปัญหาเกี่ยวกับมดลูกและปากมดลูก
 • มีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

อาการ

เด็กที่คลอดก่อนกำหนดมักจะมีอวัยวะที่ยังไม่เจริญพัฒนาเต็มที่ครับ  และจำเป็นต้องรักษาอยู่ในโรงพยาบาลจนกว่าอวัยวะจะพัฒนาจนพร้อมที่จะมีชีวิตรอดโดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งการรักษาทางการแพทย์ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์ หรือเป็นเดือนครับ

เด็กที่คลอดก่อนกำหนดจะมีน้ำหนักตัวที่น้อย  อาการอื่นๆได้แก่

 • มีขนขึ้นตามผิวหนัง
 • หยุดหายใจเป็นพักๆ (เกิดจากสมองยังไม่พัฒนาเต็มที่  พอเด็กหลับ  เด็กสามารถลืมหายใจได้ครับ )
 • ปอดยังไม่พัฒนาเต็มที่ ทำให้เด็กไม่สามารถหายใจได้ตามปกติ ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
 • ดูดนมยังไม่ดี (กลไกการกลืนยังไม่พัฒนา เด็กยังกลืนเองไม่ได้)
 • ร้องไห้เสียงเบา
 • ไม่ค่อยขยับเมื่อถูกกระตุ้น
 • ผิวหนังโปร่งแสง มองเห็นหลอดเลือดดำ
 • หูนิ่ม  (กระดูกอ่อนที่ใบหูยังไม่พัฒนา)

แต่ไม่ได้มีอาการเหล่านี้ทั้งหมดนะครับ ขึ้นกับอายุครรภ์ด้วย

การตรวจและการรักษา

เด็กจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการหายใจเนื่องจากปอดยังไม่พัฒนาเต็มที่ครับ  นอกจากนี้เพื่อประเมินสภาวะร่างกายอื่นๆ จะมีการตรวจดังต่อไปนี้ครับ

 • ตรวจวัดระดับออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด
 • เจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับกลูโคส แคลเซียม และระดับของบิลิรูบิน
 • ตรวจเอกซเรย์ปอด

การรักษา

ถ้าคุณเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด โดยปกติแล้วแพทย์มักจะให้ยาที่ระงับการคลอดไว้ก่อน เพื่อรอให้เด็กมีการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ในครรภ์ แต่ในบางกรณีถ้าระงับการเจ็บครรภ์ไม่ได้  แพทย์ก็จะเตรียมทีมเพื่อรองรับเด็กคลอดก่อนกำหนดซึ่งมีความเสี่ยงสูงครับ หลังคลอด เด็กก็จะถูกย้ายเข้าหอผู้ป่วยหนักของเด็กแรกเกิด (NICU : Neonatal Intensive Care Unit)

ในบางรายแพทย์อาจให้ยาจำพวกสเตอรอยด์ก่อนการคลอด เพื่อช่วยให้เด็กสามารถหายใจได้แม้คลอดก่อนกำหนดครับ  แม้จะไม่ได้ผลทุกรายเสมอไป  ทันทีที่เด็กเกิดออกมา เด็กจะถูกย้ายเข้าหอผู้ป่วยเด็กแรกเกิดครับ เพื่อที่เข้าไปอยู่ในตุ้อบ ซึ่งจะช่วยควบคุมอุณหภูมิร่างกายของเด็กเอาไว้

ในเด็กที่คลอดก่อน 34 สัปดาห์ เด็กจะพัฒนาการกลืนได้ไม่ดี  แพทย์อาจจำเป็นต้องใส่ท่อทางปาก แล้วให้นมทางท่อนี้ครับ   ในเด็กที่คลอดก่อนกำหนดมากๆ อาจจำเป็นต้องให้อาหารทางหลอดเลือดดำจนกว่าเด็กจะสามารถได้รับอาหารทางปากได้

ถ้าเด็กมีปัญหาเรื่องการหายใจ แพทย์อาจจำเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจ และวใช้เครื่องช่วยหายใจครับ

เด็กอาจจำเป็นต้องอยู่ในโรงพยาบาลเมื่อเด็กมีน้ำหนักถึงเกณฑ์ที่กำหนดครับ และสามารถดุดนม และสามารถควบคุมอุณหภูมิร่างกายได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งตู้อบ  ถ้าเด็กมีปัญหาอื่นที่สลับซับซ้อน อาจจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลนานขึ้น

โดยทั่วไปแล้วการคลอดก่อนกำหนดเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่มากที่สุดสาเหตุหนึ่งครับ 

การคลอดก่อนกำหนดมักจะไม่ได้เกิดปัญหาต่อไปจนเมื่อเด็กโตขึ้นครับ  แต่ว่ามีปัญหาบางอย่างที่อาจจะดำเนินต่อไปเมื่อเขาโตขึ้น  ยิ่งคลอดก่อนกำหนดมากเท่าไหร่ ยิ่งเด็กมีน้ำหนักน้อยมากเท่าไหร่  ยิ่งมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้มากครับ

ภาวะแทรกซ้อนของเด็กคลอดก่อนกำหนด

 • ซีด โลหิตจาง (Anemia)
 • เลือดออกในสมอง (intraventricular hemorrhage of the newborn)
 • การเจริญเติบโตช้า (delay development)
 • น้ำตาลในเลือดต่ำ (hypoglycemia)
 • มีปัญหาด้านการหายใจ (Respiratory distress syndrome)
 • อุณหภูมิของร่างกายต่ำ (hypothermia)
 • การอักเสบของลำไส้ที่รุนแรง (Necrotizing enterocolitis)
 • เด็กตัวเหลือง (Neonatal jaundice)
 • ติดเชื้อในกระแสเลือด (Neonatal sepsis)
 • ตาบอด (Retinopathy of prematurity)

เมื่อใดที่ควรไปพบแพทย์

ทันทีที่เจ็บครรภ์ ทั้งๆที่ยังไม่ถึงเวลากำหนดคลอด

การป้องกัน

การฝากครรภ์ครับ คือการป้องกันที่ดีที่สุด เมื่อที่จะได้ตรวจได้ครับว่ามีความผิดปกติระหว่างการตั้งครรภ์หรือไม่  เพื่อที่ได้รับมือและรักษาอย่างทันท่วงทีครับ เพราะสาเหตุของการคลอดก่อนกำหนดส่วนหนึ่ง สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่การฝากครรภ์ครับ

This entry was posted in คลอดก่อนกำหนด. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>