ไข้รากสาดใหญ่ : การติดเชื้อ Rickettsia เมื่อคุณถูกเห็บกัด

เชื้อ Rickettsia หรือเชื้อไข้รากสาดใหญ่  เป็นเชื้อที่ติดในมนุษย์ครับ โดยที่ไม่ได้ติดต่อจากคนสู่คน ยกเว้นการติดต่อผ่านทางเลือด 

การติดต่อส่วนใหญ่มักจะมาจากการที่มีสัตว์จำพวกเห็บ หมัด หรือแมลงกัดครับ ซึ่งเชื้อไข้รากสาดใหญ่แต่ละชนิดมักจะมีพาหะนำโรคที่แตกต่างกันไปและมีความรุนแรงตั้งแต่ความรุนแรงน้อย จนไปถึงความรุนแรงมากจนเสียชีวิตได้ครับ  แต่โดยทั่วไปจะสามารถรักษาให้หายขาดได้หากได้รับการรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงที

นักท่องเที่ยวที่เดินป่ามักจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ครับ เพราะมีโอกาสที่จะถูกเห็บ หรือหมัดจากสัตว์ที่ติดเชื้อได้มากกว่า

เชื้อไข้รากสาดใหญ่ชนิดต่างๆ ผมยกตัวอย่างเช่น

Murine Typhus หรือ ไข้รากสาดใหญ่จากหนู  เป็นการติดเชื้อ Rickettsia typhi ครับซึ่งจะติดต่อจากหมัดหนูเข้าสู่คน

Scrub Typhus หรือไข้รากสาดใหญ่จากป่าละเมาะ เป็นการติดเชื้อ จากเห็บครับ ซึ่งนำเชื้อ Orientia tsutsugamushi ซึ่งจะติดได้จากการที่ถูกเห็บกัดในขณะที่เดินป่าครับ

จริงแล้วมีมากกว่านี้ แต่ไม่ค่อยระบาดในบ้านเราครับ

อาการแสดง

อาการแสดงจะแตกต่างกันในแต่ละชนิดครับ  แต่ว่าก็จะมีอาการที่คล้ายๆกัน  เช่น ไข้ ปวดศีรษะ  อ่อนเพลีย หรือมีผื่นขึ้นตามตัว ซึ่งเป็นอาการที่ไม่จำเพาะเจาะจง  เพราะก็มีโรคอื่นที่แสดงอาการเช่นนี้ได้เหมือนกัน แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีประวัติถูกเห็บสัตว์ที่อาจเป็นพาหะกัด หรือเคยเข้าไปเดินในป่าแล้วถูกเห็บจากสัตว์ป่ากัด

การเจาะเลือดเพื่อตรวจดูภูมิคุ้มกันภายหลังจากที่ได้รับเชื้อ Rickettsia เข้าไปครับ  และเพื่อส่งเพาะเชื้อว่าเชื้อโรคที่ทำให้เกิดอาการเกิดจากเชื้อชนิดใดครับ

การป้องกัน

นอกจากจะถูกเห็บหรือหมัดกัดแล้ว  ถ้าคุณสัมผัสกับอุจจาระของเห็บหรือหมัดผ่านทางบาดแผลก็สามารถนำโรคมาสู่คุณได้เช่นกันครับ  ดังนั้นให้ใส่เสื้อผ้าปกปิดมิดชิด อย่าให้เห็บหรือหมัดเกาะตามเสื้อผ้า  พยายามรักษาความสะอาด ขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันครับ

การรักษา
การรักษามีอยู่ 2อย่างครับ

การรักษาโดยใช้ยาปฎิชีวนะ เช่น Tetracycline Chloramphenicol Azithromycin Rifampin
และการรักษาแบบประคับประคองอาการ

This entry was posted in ไข้รากสาดใหญ่. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>