โรคเกล็ดเลือดต่ำ ITP โรคเกล็ดเลือดต่ำที่ไม่ทราบสาเหตุ

โรคเกล็ดเลือดต่ำ ITP (ย่อมาจาก Idiopathic Thrombocytopenic Purpura แปลว่า มีจ้ำเลือดจากเกล็ดเลือดต่ำจากสาเหตุอะไรก็ตาม ) เป็นภาวะเลือดออกง่ายโดยที่เลือดไม่สามารถเกิดลิ่มเลือดเพื่อห้ามเลือดได้อย่างที่ควรจะเป็น  นั่นเป็นเพราะ เกล็ดเลือดมีจำนวนน้อยจึงไม่สามารถห้ามเลือดได้

เกล็ดเลือดสร้างจากไขกระดูกครับ  เกล็ดเลือดอยู่ในระบบไหลเวียนโลหิต และช่วยห้ามเลือดเมื่อคุณเกิดบาดแผล

คำว่า Idiopathic แปลว่า ไม่ทราบสาเหตุครับ  Thrombocytopenic แปลว่า เกล็ดเลือดต่ำ  Purpura แปลว่าจ้ำเลือด  ซึ่งเป็นเลือดออกใต้ชั้นผิวหนัง

จ้ำเลือดที่เกิดจากโรคเกล็ดเลือดต่ำ ITP

ภาพนี้เป็นภาพแสดงจ้ำเลือดครับ

ผู้ป่วยที่เป็นโรคเกล็ดเลือดต่ำ ITP นั้นมักจะพบจ้ำเลือดอยู่ที่ผิวหนังครับ  จ้ำเลือดนั้นเกิดจากเลือดออกจากหลอดเลือดขนาดเล็ก ทำให้มีเลือดออกเป็นจุด หรือเป็นจ้ำครับ

ผู้ป่วยที่เป็นโรคเกล็ดเลือดต่ำ ITP อาจมีเลือดออกทางจมูก  หญิงที่เป็นโรคเกล็ดเลือดต่ำ ITP มักจะมีประจำเดือนออกมาก

เลือดออกในสมองพบได้ไม่บ่อยครับ  แต่ถ้าเกิดก็เป็นอันตรายถึงชีวิต

ส่วนใหญ่เชื่อว่าเกิดจากภูมิคุ้มกันในร่างกายทำลายเกล็ดเลือดครับ  แต่ว่าไม่ทราบว่าทำไม

ประเภทของโรคเกล็ดเลือดต่ำITP

มีอยู่ 2 ประเภทครับ  เฉียบพลัน(เพิ่งเกิด)  เรื้อรัง(เกิดมานาน)

  • โดยปกติแล้วชนิดเฉียบพลันมักหายภายใน 6 เดือน และมักจะเกิดกับเด็ก  ทั้งผู้ชายและผู้หญิงครับ  และมักจะเกิดภายหลังการติดเชื้อไวรัสบางชนิด
  • ส่วนชนิดเรื้อรังนั้นก็คือ เกิดมานานกว่า 6 เดือนแล้วและมักจะเกิดในผู้ใหญ่  เด็กก็เกิดชนิดเรื้อรังได้ครับแต่น้อย  และชนิดเริ้อรังจะเกิดกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 

การรักษาขึ้นอยู่กับว่าเกล็ดเลือดมีจำนวนน้อยเพียงใด  ถ้าน้อยไม่มาก อาจไม่จำเป็นต้องรักษา 

ส่วนใหญ่แล้วโรคเกล็ดเลือดต่ำ ITP มักจะไม่รุนแรงครับ ยกเว้นเลือดออกในสมอง(ซึ่งเกิดน้อยมากมาก แต่ทำให้เสียชีวิตได้)

ถ้าเกิดในเด็ก ก็มักจะหายเองภายใน 2-3 สัปดาห์  และ 80% ของเด็กที่เป็นโรคเกล็ดเลือดต่ำ ITP มักจะมีปริมาณเกล็ดเลือดกลับคืนมาปกติภายในระยะเวลา 6-12 เดือน  แต่ก็มีอยู่ 5% ที่ยังต้องรักษาอย่างต่อเนื่องครับ

ถ้าเป็นโรคเกล็ดเลือดต่ำ ITP ชนิดเรื้อรัง อาจสามารถป่วยได้หลายปีครับ  แต่ว่าแม้แต่ผู้ที่ป่วยเป็นโรค ITP ระดับรุนแรง ก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้เป็น 10 ปี ส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยจะมีจุดจุดหนึ่งที่สามารถหยุดการรักษาได้ และคงระดับของเกล็ดเลือดในปริมาณที่ปลอดภัยครับ

This entry was posted in ITP. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>