ท้องเสีย : เมื่อคุณมีอาการถ่ายเหลว สิ่งที่คุณควรรู้

ท้องเสียเป็นอาการที่มีการถ่ายอุจจาระเหลว และถ่ายบ่อย  โดยซึ่งเกิดขึ้นได้บ่อยครับ และโรคที่เป็นสาเหตุส่วนใหญ่ไม่ใช่โรคร้ายแรง  คนส่วนใหญ่ก็เคยมีอาการท้องเสียมาแล้วทั้งสิ้นครับ  และโดยทั่วไปก็สามารถหายได้เองภายใน 2-3วัน หรืออาจซื้อยาตามร้านขายยาก็ได้ครับ

สาเหตุอื่นๆที่ทำให้มีอาการท้องเสียก็คือ โรค IBS(Irritable bowel syndrome) ถ้าใครเป็นโรคนี้ก็อาจจะทำให้ท้องเสียเรื้อรังได้

โดยทั่วไปแพทย์มักจะแบ่งอาการท้องเสียเป็น 3ประเภทครับ 

 • ท้องเสียที่มีสาเหตุมาจากการดูดน้ำกลับจากร่างกายเข้าสู่ลำไส้
 • ท้องเสียที่มีสาเหตุมาจากการหลั่งของของเหลวจากลำไส้
 • ท้องเสียที่มีสาเหตุมาจากการอักเสบ

ท้องเสียที่มีสาเหตุมาจากการดูดน้ำกลับ ซึ่งเกิดขึ้นมาจากการที่มีอะไรในลำไส้ที่สามารถดึงน้ำจากร่างกายเข้าสู่ลำไส้  โดยทั่วไปมักจะเกิดจากสารที่เรารับประทานและร่างกายไม่สามารถดูดซึมได้ เช่น Sorbitolเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลชนิดหนึ่ง แต่มีสมบัติดึงน้ำจากร่างกายเข้าสู่ลำไส้  ทำให้อุจจาระมีน้ำมากขึ้น

ท้องเสียที่มีสาเหตุมาจากการหลั่งของของเหลวจากลำไส้ เกิดขึ้นเมื่อผนังของลำไส้ปล่อยน้ำออกมาปริมาณมาก มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการติดเขื้อ และ ยาบางชนิด  ที่พบได้บ่อยก็คือ โรคอาหารเป็นพิษ

ท้องเสียที่มีสาเหตุมาจากการอักเสบของผนังสำไส้ โดยทั่วไปจะมีลักษณะเฉพาะคือ อุจจาระจะมีมูกปนเลือดออกมา เช่น การติดเชื้อบิด  หรือแบคทีเรียบางชนิด เช่น Shigella หรือ Salmonella หรือโรคที่มีการอักเสบของผนังสำไส้เช่น Crohn’s disease หรือ Ulcerative Colitis เป็นต้น

สาเหตุที่ทำให้มีอาการท้องเสียถ่ายเหลว
โดยส่วนใหญ่มักเกิดจากการติดเชื้อในทางเดินอาหาร หรือเกิดจากพิษจากอาหารที่ไม่สะอาดครับ ซึ่งมีสาเหตุดังต่อไปนี้

 • การติดเชื้อทางเดินอาหาร อาหารเป็นพิษ ซึ่งพบได้บ่อยที่สุด
 • การแพ้อาหาร
 • ยา
 • การฉายรังสี
 • โรคของลำไส้ (Crohn’s disease , Ulcerative Colitis)
 • การดูดซึมอาหารที่ไม่ดีพอ
 • โรคต่อมไทรอยด์
 • โรคมะเร็งบางชนิด
 • การใช้ยาถ่าย
 • เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์
 • หลังการผ่าตัดลำไส้
 • เบาหวาน

อาการถ่ายเหลวจะตามหลังอาการท้องผูกหรือสลับกับท้องผูกได้ครับ ซึ่งเป็นอาการของโรค IBS (irritable bowel syndrome)

อาการของท้องเสีย
ท้องเสียเป็นอาการที่โดยทั่วไปไม่สลับซับซ้อนครับ  แต่ก็มีท้องเสียบางอย่างที่เป็นอันครายได้เหมือนกัน

อาการที่อาจเกิดร่วมกับท้องเสีย

 • ปวดท้อง  เรอ
 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • ถ่ายเป็นน้ำ ถ่ายมีน้ำปนอยู่มากกว่าปกติ
 • ปวดเบ่ง ปวดถ่าย

แต่ถ้าอาการท้องเสียที่รุนแรงมากขึ้นก็จะพบอาการเหล่านี้ร่วมด้วย

 • มีเลือด หรือมูกปนออกมาจากอุจจาระ
 • น้ำหนักลด
 • ไข้ ตัวร้อน

ให้ปรึกษาแพทย์นะครับ ถ้าคุณมีอาการถ่ายเหลวเป็นระยะเวลานานมากกว่า 24 ชั่วโมง  และให้ไปพบแพทย์ในกรณีที่คุณกคลื่นไส้จนไม่สามารถรับประทานน้ำชดเชยการสูญเสียน้ำในร่างกายได้

การรักษาอาการถ่ายเหลว
ถ้าคุณมีอาการถ่ายเหลว คุณสามารถไปร้านขายยาและซื้อยารับประทานเองก่อนได้ครับ และดื่มน้ำอยางน้อย วันละ 8-10แก้วต่อวัน เพื่อชดเชยการสูญเสียน้ำไปกับอุจจาระ  เครื่องดื่มเกลือแร่ก็สามารถช่วยได้ หรือน้ำอัดลมใส่เกลือ 1/2 ช้อนชา (แนะนำให้เป็นน้ำอัดลมที่ใสไม่มีสี ผมไม่บอกยี่ห้อนะครับ) ก็จะยิ่งดีครับ และเวลาดื่มน้ำให้จิบน้อยๆทีละนิดครับ

ถ้าคุณมีอาการเจ็บบริเวณทวารหนัก หรือคัน
ถ้าคุณเคยมีอาการถ่ายเหลว คุณอาจจะเคยรู้สึกเจ็บ หรือคันบริเวณทวารหนัก ให้แช่ก้นด้วยน้ำอุ่น  หลังจากนั้นซับให้แห้ง (อย่าถู) ครับ

อาการถ่ายเหลวเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่
ได้ครับ ถ้าคุณสูญเสียน้ำและเกลือแร่ไปกับอุจจาระในปริมาณมาก  ถ้าคุณถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน และดื่มน้ำไม่พอ คุณอาจจะขาดน้ำ และทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมา

ให้ไปพบแพทย์ถ้าคุณมีอาการของการขาดน้ำ

 • ปัสสาวะสีเข้มขึ้น
 • ปัสสาวะออกน้อย
 • หัวใจเต้นเร็ว
 • ปวดศีรษะ
 • ปากแห้ง ตาแห้ง
 • สับสน

ถ้าในเด็ก

 • ปากแห้ง ลิ้นแห้ง
 • ตาลึก แก้มตอบ
 • ร้องไห้ไม่มีน้ำตา
 • ร้องไห้ อยู่ไม่นิ่ง
 • ซึม ไม่เล่น
 • ให้ลองหยิกผิวหนังครับ ถ้าผิวหนังยังคงสภาพตั้งอยู่ (แทนที่จะเด้งกลับไปราบเรียบเหมือนก่อนหยิก) ก็ให้ไปพบแพทย์ครับ

เมื่อใดที่คุณควรไปพบแพทย์
ในบางคนการพบแพทย์ก็จำเป็นครับ  อาการถ่ายเหลวมีผลทำให้ขาดน้ำและเกลือแร่ไปกับอุจจาระ โดยเฉพาะ โซเดียม และโปแตสเซียม ซึ่งจำเป็นต่อการทำงานในระดับเซลล์  ถ้าเป็นผู้ป่วยเด็ก หรือผู้สูงอายุ หรือป่วยอยู่เดิมจะทำให้ประเมินและให้น้ำและเกลือแร่ได้ยาก  ถ้าคุณมีอาการถ่ายเหลวมานาน และมีมูกเลือดปน มีไข้ หรือมีโรคประจำตัว ควรไปพบแพทย์ทันทีครับ

This entry was posted in ถ่ายเหลว. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>